สูตรคำนวณหวย บน-ล่าง สำหรับนักคิดมือใหม่

-+*อีกวิธีหนึ่งซึ่งได้ผลดีพอสมควรก็คือ การคำนวณหวย โดยอาศัยหลักความรู้ด้านต่างๆ อย่างเช่น วิชาโหราศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ หรือ วิชาสถิติ เข้ามาประกอบการคำนวณ…สูตรนี้เจ้าของสูตรยืนยันว่าต้องมาแน่ 2 – 1 ตัว

สูตรการหาตัวเลขนำโชคสำหรับบัตรATM

-+*รายการตีสิบ ช่วงสนทนา ตัวเลขมหัศจรรย์ เผยวิธีคำนวณหาตัวเลขนำโชค จากตำราเลขศาตร์ของเขมร ซึ่งใช้สำหรับเรียกทรัพย์โดยเฉพาะ และเมื่อนำไปใช้เป็นรหัสบัตรเอทีเอ็ม จะมีผลต่อความร่ำรวย