ดร.หวย 16พ.ย56

-+*ดร.หวย อสูรน้อย 16/11/56 สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 8 สูตร ไม่มีสูตรใดผิด 082-440-448-480-482-490-498-640-647-648 840-845-848-890-895- (15 ชุด / รวมทั้งหมด 15 ชุด) สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 12 สูตร ไม่มีสูตรใดผิด 007-800-805- (3 ชุด / รวมทั้งหมด 3 ชุด) สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 11 สูตร ไม่มีสูตรใดผิด 007-605-607-800-805- (5 ชุด / รวมทั้งหมด 5 ชุด) สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 9 สูตร ไม่มีสูตรใดผิด 007-095-605-607-695-800-805-890-895- (9 ชุด / รวมทั้งหมด 9 ชุด)

ดร.หวย อสูรน้อย 16กค56

-+*เลขเด็ด ชุด 3 ตัว 2ตัว บน ล่าง ของท่าน ดร.หวย อสูรน้อย เป็นชุดเลขเด็ดที่น่านำไปลุ้นเสื่ยงโชคหวย หากใครไม่รู้จะซื้อเลขอะไรแนะนำให้ซื้อเลขของท่าน ดร.หวย หากดวงดีอาจถูกหวย3ตัวเลยก็ได้

ดร.หวย 1มิย56

-+*ดร.หวย จับเสือมือเปล่า 1-06-56 แต้มร้อยสิบหน่วย (HTF) : 02358 แต้มร้อยสิบ (HT) : 79 แต้มร้อยหน่วย (HF) : 345789 แต้มสิบหน่วย (TF) : 19 สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 8 สูตร ผิด 1 สูตร 093-094-433-438-454-483 (6 ชุด / รวมทั้งหมด 6 ชุด) 014-084-087-093-127 134-184-193-314-325 334-384-413-415-424 431-433-481-483-495 825-887-895 (23 ชุด / รวมทั้งหมด 23 ชุด) ไม่มีสูตรใดผิด 11-13-14-15-23 24-25-27-31-33 34-81-83-84-87 93-95-97 (18 ชุด / รวมทั้งหมด 18 ชุด) …

More