ดร.หวย 2พ.ค56 (สรุปผลการวิเคราะห์)

ดร.หวย อสูรน้อย
หลักร้อย (H) : 056
หลักสิบ (T) : 078
หลักหน่วย (F) : 0126

แต้มร้อยสิบหน่วย (HTF) : 0236789
แต้มสิบหน่วย (TF) : 12456789

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 6 สูตร

ไม่มีสูตรใดผิด
070-071-072-501-502-570-571-580-586-670
(10 ชุด / รวมทั้งหมด 10 ชุด)
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
01 – 02 – 06 – 70 – 71 – 72 – 80 – 81 – 86 –
(9 ชุด / รวมทั้งหมด 9 ชุด)